Stanlab Jabłczan magnezu czda 100g

Chwilowo brak oferty dla tego produktu

Jabłczan magnezu CZDA 100g STANLAB

Jabłczan magnezu to aktualnie najistotniej wydajna postać magnezu, jest komponentyem, który potęguje siłę i możliwości organizmu. Istotnie polecany jest dla sportowców, wynosząc możliwości organizmu do granic możliwości.

dane na temat podstawowych parametry fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
barwa: biała
zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: informacje niedostępne
Temperatura topnienia: informacje niedostępne
Temperatura wrzenia: dane niedostępne
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Palność: produkt niepalny
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: nie dotyczy
Gęstość: dane niedostępne
Gęstość par: dane niedostępne
Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura rozkładu: informacje niedostępne

    • Producent: STANLAB
    • Kategoria: Pozostałe artykuły medyczne

Powiązane produkty